Karolina Zaborska

NEWS:

 

07/2020

 

Wkrótce więcej informacji o udziale w wystawie w Muzeum Powstania Warszawskiego organizowanej z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania. Wernisaż planowany jest na 29 lipca 2020.

 

 

30 /11/ 2019 Gdańsk

 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za film „Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego. Miasto”, w kategorii filmu eksperymentalnego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Euroshorts Młodzi Filmowcy, Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 - 29 / 07 / 2019

 

Sokołowsko 25 - 29 / 07 / 2019

 

Udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Efemerycznej
Konteksty w Sokołowsku

 

Realizacja instalacji scenograficznej
do performance'u Pieśń serca.

 

Strona festiwalu

 

 

 

 

 
 
 

 

 

More information about the exhibition at the Warsaw Rising Museum organized on the occasion of the next anniversary of the Uprising soon. The vernissage is planned for 29 July 2020.

 

 

 

 

Marshal of the Pomeranian Voivodeship Award for the film 'Calculations of space-time rhythm. City', in the category of  experimental film, Euroshorts 27th International Film Festival Young Filmmakers, Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation in the Contexts 2019
IX International Festival of Ephemeral Art Sokołowsko

 

Realization of the installation to the 

Heart Song performance.

Contexts website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All rights reserved.